FIDESA, s.r.o.

Rating a informácie o FIDESA, s.r.o.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre FIDESA, s.r.o. 8902 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 695573. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 19.7565% spoločností je horších ako FIDESA, s.r.o..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti FIDESA, s.r.o." href="http://fidesa.sk-rating.com/">
   <img src="http://fidesa.sk-rating.com/fidesa.png" width="150" height="25" alt="Rating FIDESA, s.r.o." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating FIDESA, s.r.o.

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia